ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

Okrem odborných prácach vo výškach zabezpečujeme i elektroinštalačné práce.
V prípade záujmu o naše služby spojené s elektroinštaláciou nás neváhajte kontaktovať.

Ponuka odborných služieb:

  • elektroinštalácie bytov, domov, hál a objektov
  • montáže a opravy bleskozvodov
  • revízne správy 
  • projektové dokumentácie
  • opravy preskozvodov

Objednávka elektroinštalačných prác