Výškové práce rok 2006

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2006

  • Špárovanie bytových domov v Piešťanoch
  • Nátery rámov výťahovej šachty v Piešťanoch
  • Náter veľkokapacitných nádrží v areály Enviral Leopoldov
  • Tmelenie sklenných rámov na výškovej budove Vuje Trnava
  • Výmena žiarivkových trubíc svetelnej reklamy Allianz v Bratislave
  • Náter fasády ThermoShildom na budove v Leviciach
  • Náter vysielača Sitno
  • Nátery el.stožiarov v el.rozvodni VN 400KV Čierny Váh
  • Montáž železných stupačiek v Slovenskom Raji
  • Náter reťazového mostu v Slovenskom Raji horolezeckou technikou