Výškové práce rok 2007

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2007

 • Natieranie žel.konštrukcie v areály Enviral Leopoldov
 • Demontáž, montáž žiarivkových trubíc na svetelnej reklame ALLIANZ, Tatra Banka v Bratislave
 • Špárovanie bytových domov v Pieštanoch
 • Natieračské práce na fasádach bytových domov v Pieštanoch
 • Oprava balkónov, vysprávky, nátery na bytovom dome v Piešťanoch
 • Oplechovanie komínovej šachty na bytovom dome v Piešťanoch
 • Nátery el.stožiarov VN v el.rozvodni 400KV Veľký Ďur, Levice, Sučany, Stupava, Smižany, Stupava, P.Biskupice
 • Montáž vysielačov O2 v Bratislave
 • Nátery el.stožiarov VN 22KV pre SSE
 • Náter fasády ThermoShildom na budove Vacumschmellze Horná Streda
 • Výmena transformátorov na svetelnej reklame J T v Batislave, na výškovej budove
 • Demontáž, montáž svetidiel v ZŠ Veľký Krtíš