Výškové práce rok 2008

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2008

  • Elektroinštalačné práce vo výrobnej hale Šulekovo
  • Nátery vezníkov v halách Poľsko
  • Špárovanie bytových domov v Piešťanoch
  • Nátery el.stožiarov VN v el.rozvodni 200KV Križovany
  • Nátery el.stožiarov a  el. trafostaníc VN 22KV, 110KV pre VSE, ZSE
  • Montáž el.prípojky do RD Piešťany
  • Výmena el.kabeláži na portálovom žeriave v areály EMO
  • Umývanie okien na budove Tatracentrum v Bratislave
  • Čistiace a maliarske práce /vezníky, steny, stropy/ v areály Sachs Trnava