Výškové práce rok 2009

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2009

 • Oprava bleskozvodu na bytovom dome v Piešťanoch
 • Nátery stropov, stien v areály Sachs
 • Čistiace práce, umývanie stien, VZT v areály Sachs
 • Vysávanie haly Burda v Trnave
 • Rizikové pílenie stromov Nová Lehota
 • Elektroinštalačné práce, zapojenie prípojky VN v PD Šterusy
 • Nátery el. stožiarov, el.trafostaníc VN 22KV, 110KV pre ZSE, VSE
 • Nátery el.stožiarov VN v el. rozvodni 400KV Bošáca, Križovany, Podunajské Biskupice, Levice
 • Demontáž, montáž svietidliel na stožiaroch v el.rozvodni 200KV Križovany
 • Elektroinštalačné práce, montáž svietidiel v ZŠ Moravany, Piešťany
 • Pilčícke práce, výruby, výseky, pod vedením 400KV Jablonica, Senica
 • Čistenie, nátery zvarov na zásobníkoch v el.elektrárni Malženice