Výškové práce rok 2010

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2010

  • Montáž svetelnej reklamy na fasáde bytového domu v Ostrave
  • Nátery VN el.stožiarov v el.rozvodni Stupava, Podunajské Biskupice, Levice 400KV
  • Elektroinštalačné práce v nebytových priestoroch v Piešťanoch
  • Nátery el.stožiarov VN 22KV, 110KV pre VSE, ZSE
  • Nátery el.trafostaníc VN pre VSE
  • Špárovanie bytových domov v Poprade, v Leviciach, v Želiezovciach
  • Zakladanie medenných škridiel na Smolenickom zámku
  • Vysávenie, murárske vysprávky v halách v Trenčíne