Výškové práce rok 2011

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2011

 • Rizikové pílenie stromov v Piešťanoch
 • Náter fasády bytového domu v Želiezovciach
 • Špárovanie bytového domu v Piešťanoch, v Želiezovciach
 • Zateplovanie štítovej výškovej steny v Piešťanoch
 • Montáž svietidiel na výškovej veži vodojemu v Trnave
 • Nátery VN trafostaníc, stožiarov VN 22KV, 110KV pre VSE, ZSE
 • Náter strechy  Pocúvadlianske jazero, Banská Štiavnica
 • Aplikácia voduodolného náteru fasády v Piešťanoch
 • Rekontruštrukcia elektroinštalácie v pivničných priestoroch, montáž, demontáž svietidiel, zásuviek, vypínačov v bytovom dome v Piešťanoch
 • Murárske vyspávky na fasáde v areály PD Pohronský Ruskov
 • Rizikové orezávanie vrškov topoľov v areály PD Orešany
 • a iné....