Výškové práce rok 2012

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2012

 • Výmena svietidiel, zásuviek v spoločných priestoroch, v bytových domoch v Piešťanoch
 • Výmena žiaroviek, pre leteckú signalizáciu na komíne v Bratislave
 • Rekonštrukcia hlavného stupacieho vedenia, zvodov, výmena hlavných prívodov do bytov v bytových domoch v Piešťanoch
 • Servis visiacich lávok, pri opravách chladiacich veží EMO
 • Čistiace a umývacie práce v halách, v areály SACHS, BOGE v Trnave
 • Umývanie okien Freudenberg Potvorice
 • Nátery el. stožiarov VN 22KV, 110KV, 400KV, ZSE, VSE
 • Oprava fasády, vysprávky sýpky v areály PD Veľké Dvorany
 • Oprava šindlovej strechy, komínov v Piešťanoch
 • Nátery, montáž a demontáž rín na na bytovom dome v Piešťanoch
 • Špárovanie bytových domov v Piešťanoch, v Poprade
 • Zatepľovanie štítovej steny a šachty na bytovom dome v Bratislave
 • Čistenie protipožiarneho systému v areály Enviral Leopoldov a Cukrovar Trebišov
 • Montáž kamerového systému na výškovom komíne v areály Duslo Šaľa
 • Odprašovacie a čistiace práce Emerson Nové Mesto n/Váhom
 • a iné....