Výškové práce rok 2013

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2013

 • Výmena rín a zvodov SOU Myjava
 • Oprava a náter fasády Bratislavského hradu
 • Skrutkovanie uvolnených plechov na nádržiach ČOV Piešťany
 • Umývanie okien areál HELLA Nove Mesto n/Váhom
 • Náter el.stožiarov VN 22KV, 110KV, 400KV VSE, ZSE
 • Umývanie okien Freudenberg Potvorice
 • Doťahovanie skrutiek stožiarov linky 400KV Varín-Bošáca, SEPS
 • Umývanie a čistenie stien v hale Branson
 • Demontáž reklamy v priemyselnom parku Trnava
 • Náter strechy RD Prašice
 • Čistenie protipožiarneho systému v areály ENVIRAL Leopoldov a Cukrovar Trebišov
 • Náter rín a zvodov na budove hotelovej akadémie v Trenčíne
 • Výmena rín a zvodov na bytom dome v Piešťanoch
 • Špárovanie na bytovom dome vo Vrábloch
 • Výruby lesného porastu pod stožiarmi a vedením 400KV SEPS
 • Montáž nového uzemnenia na stožiaroch 400KV SEPS
 • Montážne práce pri demontáži starého železničného Bratislavského mosta
 • a iné....