Výškové práce rok 2015

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2015

 • Oprava, vysprávky fasády vo výškach, Slovenské Sladovne Trnava
 • Čistenie, vapkovanie fasády vo výškach, Slovenské Sladovne Trnava
 • Rizikové pílenie stromov horolezeckou technikou
 • Čistenie, umývanie vo výškach výrobnej haly
 • Vešanie veľkoplošných reklám vo výškach
 • Náter stožiarov el.vedenia 22KV, 110KV, 400KV
 • Náter strechy kostola na Donovaloch
 • Montáž bleskozvodov horolezeckou technikou
 • Oprava strechy, výmena škridiel na kaštiely Veľká Máňa
 • Oprava, vysprávky, náter na výškovom komíne Chemlon Humenné
 • Búranie komína v Šulekove
 • Náter konštrukcie haly, areál bývalej tehelne Z.Moravce
 • Oprava dier na bytovom dome v Piešťanoch