Výškové práce rok 2016

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2016

 • Búracie a demolačné práce na budove DÚ v Piešťanoch
 • Náter stožiarov VVN 110KV špeciálnym ochranným náterom
 • Čistenie zásobníkov obilia horolezeckou technikou Poľnonákup Šurany
 • Oprava strechy, výmena poškodenej krytiny na budove sila  Poľnonákup Šurany
 • Nátery el. stožiarov 22KV, 110KV
 • Umývanie okien haly Freudenberg a Sturm horolezeckou technikou
 • Oprava komínov na bytovom dome v Piešťanoch
 • Čistenie, striekanie haly bývalej tehelne Z.Moravce
 • Náter vysielača Podhorany
 • Náter balkónových mreží na bytovom dome Trenčín
 • Tmelenie okien na ubytovni Ivanka pri Dunaji
 • Umývanie okien na ubytovni Ivanka pri Dunaji
 • Čistenie, umývanie fasády vysokotlakovou vodou, budova RESPECT Piešťany
 • Rekonštrukcia fasády dier od vtákov horolezeckou technikou, bytový dom Piesšťany
 • Ochranný náter stožiarov VVN 110KV pre ZSE