Výškové práce rok 2017

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2017

 • Rizikové pílenie stromov v PN
 • Montáž vzduchotechniky a klimatizácie horolezeckou technikou
 • Náter stožiarov VVN 22KV, VSD, ZSD
 • Umývanie okien horolezeckou technikou v BA
 • Vysprávky fasády, špaliet, umývanie okien na budove MIPP Stará Turá
 • Oprava fasády budovy ubytovne v HC
 • Náter a striekanie plechovej strechy BD Košeca
 • Rekonštrukcia osvetlenia v Mestskej knižnici Piešťany
 • Umývanie a čistiace práce cukrovar Sereď
 • Náter komínov, konštrukcie horolezeckou technikou Romin Slovakia Kremnica
 • Generálna rekonštrukcia objektu farma Majcichov
 • Striekanie VN trafa Bratislava
 • Náter premostenia Trnava