Výškové práce rok 2018

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2018

Rizikové pílenie stromov a odvoz drevnej hmoty v Piešťanoch

Čistenie rín reedukačné centrum

Náter stropu a konštrukcie wellness centrum v Piešťanoch

Čistenie a kontrola kamerového systému na výškovom komíne Duslo Šaľa

Tmelenie lexanu wellness centrum v Piešťanoch

Pílenie stromov, odvoz drevnej hmoty, vyťahovanie koreňov ťažkou technikou

Oprava fasády po dierach od vtákov kino Fontána Piešťany

Oprava a náter rín Piešťany

Oprava a náter strechy rod.domu v Lednici

Omietnutie štítovej strechy horolezeckou technikou RD Trebatice

Montáž plechových doplnkov Continental Púchov

Náter vysielačov Rozbehy, Šišoretné

Montáž osvetlenia na Húpacom moste v Piešťanoch horolezeckou technikou

Náter stožiarov VVN 110KV pre VSD Humenné - Svidník

Náter stožiarov VVN 110KV pre SMZ Jelšava a.s.

Výruby a odvoz drevnej hmoty pod stožiarmi 110KV pre SMZ Jelšava a.s.

Oprava bleskozvodu a preskrutkovanie strešnej krytiny na kostole v Radošine

Náter strechy, kostol Nižná Sitnica

Stavba protipožiarnej veže pri Trenčíne, Oravská Lesná

Výmena poškodenej stešnej krytiny, klampiarske práce, Sv.Jur, Trstín

Čistenie fasády od rias a nečistôt, Moravany nad Váhom

Čistenie a náter velkokapacitných zásobníkov kukurice Liehovary a Likérky

Náter stožiarov VVN 110KV pre ZSD

Výseky, pílenie a odvoz drevnej hmoty v ochrannom pásme stožiarov VVN 400KV pre SD