Výškové práce rok 2019

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2019

Búracie a demoláčné práce na obytnom dome v Ostrave

Opilovanie stromov, konárov vysokozdvižnou plošinou

Čistiace práce vo vysokokapacitných zásobníkov horolezeckou technikou

Náter stožiarov v areály MsM Nováky

Čistenie, oplachovanie a náter strech v Lednici

Náter VVN el. stožiarov 110KV pre VSD