Výškové práce rok 2020

Referenčné služby realizovaných výškových prác pre rok 2019

Montáž bleskozvodu na bytovom dome v Tisovci

Čistenie lexanu welless centrum hotel Magnolia v Piesšťanoch

Čistiace práce v zásobníkoch a betónových síl v Enviral

Preskrutkovanie plechovej strechy pre VURV Piešťany

Montáž wifi antény v Drahovciach