Náter a čistenie fasád horolezeckou technikou
Maliarske práce horolezeckou technikou
Výškové práce, montážne práce
Montážne práce horolezeckou technikou
Práce vo výškach, náter stožiarov VVN
  • Náter a čistenie fasád horolezeckou technikou

  • Maliarske práce horolezeckou technikou

  • Výškové práce, montážne práce

  • Montážne práce horolezeckou technikou

  • Práce vo výškach, náter stožiarov VVN

ALPINES, profesionál vo výškach

Špecializované práce vo výškach horolezeckou technikou na celom území Slovenska 
aj v zahraničí. Ponúkame riešenia pre stavebníctvo i v komplikovaných
a ťažko dostupných výškových podmienkach.

Montážne práce na húpacom moste
Náter výškového komína 70m
Náter stožiarov 110KV VVN

Už 14 rokov profesionálnych skúseností vo výškach

Firma vznikla v roku 2006 ako fyzická osoba. Špecializujeme sa na výškové práce pomocou horolezeckej techniky podľa vyhlášky č.147/2013 Z.z. na území Slovenska, aj v zahraničí. V prípadoch, kde nieje možné použiť v plnej miere horolezeckú techniku - rôzne priemyselné čistiace práce v halách, rôzne stavebné, montážne práce, využívame pojazdné lešenia, plošiny, rebríky. 

Naše služby vo výškach

Kombináciou prác horolezeckou technikou a lešenia, plošín, vyriešime každý problém v komplikovaných
a extrémnych prístupov v stavebníctve. Ponúkame kvalitnú, zodpovednú prácu s tímom skúsených
pracovníkov a veľkým dôrazom na bezpečnosť pri práci vo výškach.

Objednávka výškových prác

V prípade záujmu o ponúkané služby vo výškach, vyplňte prosím 
nasledovný formulár alebo nás kontaktujte
na tel. čísle 421 905 162 106

Vyberte o aký typ výškových prác máte záujem